Przeskocz do treści

Leasing to obecnie coraz bardziej popularna forma finansowania zakupów, zwłaszcza przez firmy. Jest bardzo wiele powodów, dla których klienci decydują się na skorzystanie właśnie z tej możliwości. Oczywiście mowa tutaj w dużej mierze o kosztach, ale również o innych kwestiach, które są związane z leasingiem.

Czym jest leasing?

Umowa leasingowa postrzegana jest często jako sposób finansowania zakupów, jednak nie końca nią jest. Firmy leasingowe zawierają z leasingodawcą umowę, na mocy której użytkuje on sprzęt będący przedmiotem umowy, w zamian dokonując opłaty miesięcznych rat w określonej wysokości. Po zakończeniu umowy klient może zdecydować się na wykup przedmiotu leasingu, za określoną wcześniej kwotę. Zaletą leasingu jest głownie niski koszt z tym związany i często dość niska kwota wykupu.

Jeśli chodzi o najczęściej zawierane umowy, to na pewno na pierwszym miejscu należy postawić leasing samochód.Jednak leasing maszyn różnego rodzaju z każdym rokiem nabiera coraz większej popularności i decyduje się na niego coraz większa liczba klientów. Oferty leasingu w większości skierowane są do firm, jednak firmy leasingowe coraz częściej decydują się również na skonstruowanie ofert do klientów indywidualnych.

Jakie warunki oferują firmy leasingowe?

Leasing to dla zainteresowanych klientów bardzo wiele możliwości, zarówno jak chodzi o wybór rodzaju oferty jak też długość trwania umowy. Najpopularniejszy jest z pewnością leasing operacyjny. W myśl tego rodzaju umowy przedmiot leasingu do końca jej trwania pozostaje własności leasingodawcy, dopiero gdy umowa się zakończy i leasingobiorca zdecyduje się go wykupić, przechodzi on na jego własność. Raty są ustalone w określonej wysokości, tak samo jak kwota ewentualnej opłaty początkowej czy wykupu przedmiotu leasingu. Często klienci mogą również zadecydować o tym, czy wpłacają pewną kwotę początkową czy też z tego rezygnują. Wpłata początkowa wpływa na wysokość kolejnych rat leasingu, są one bowiem po jej dokonaniu niższe, tak samo jak zazwyczaj kwota wykupu końcowego. Gdy chodzi o leasing aut to leasingobiorca musi pamiętać o konieczności zawierania na samochód umowy ubezpieczenia Auto Casco w konfiguracji podanej przez leasingodawcę. Jeśli tego nie zrobi, wówczas firma leasingująca zastrzega sobie prawo do zawarcia takiej umowy i obciążenia leasingodawcy kosztami. Jednakże większość osób korzystających z leasingu wskazuje go jako bardzo bezproblemową formę sfinansowania zakupu.